Nőszövetség


 Névadónk Pilder Mária nevét 1999- ben vettük fel .

Pilder Mária sokat idézett mondata: "A nőszövetség azért van, hogy a gyülekezet hívő, öntudatos asszonytagjai meg keressék és ide (az egyházba) hozzák mindazokat a nőtestvéreiket és fi testvéreiket, akik még nem tudják magukról, hogy az egyház tagjai, mert még nem találtak élő kapcsolatot Krisztussal."