Konfirmáció

"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt"
(Máté 10,32)


A konfirmáció jelentése 'megerősítés'. A konfirmálók megerősítik Krisztushoz és a református egyházhoz, gyülekezethez való tartozásukat. A konfirmandus személyes vallástételt tesz, döntést hoz Krisztus és az Ő egyháza mellett. A konfirmáció olyan ünnepi alkalom, melyen Isten előtt ünnepélyesen megfogadjuk, hogy Jézus Krisztus követői és református egyházunk hűséges tagjai leszünk. Ezen az alkalmon felhatalmazást nyerünk az úrvacsora vételére. Mivel a szülők és keresztszülők fogadalmat tesznek a gyermek megkeresztelésekor arra, hogy hitben nevelik őt, tizenévesen neki magának is meg kell ismernie a keresztény hit alapvető igazságait, hogy tudatosan vállalja egyházhoz tartozását. Ez történik a konfirmáció keretében.

Ha valaki bármilyen okból nem konfirmál 14-15 évesen, s szeretne Krisztushoz tartozni, van rá mód a felnőtt konfirmáció keretében.